هر صبح و عصر، کرم راروی پوست صورت ،گردن و دکلته ماساژ دهید. این محصول به عنوان یک زیر ساز آرایشی عالی محسوب می شود.