مشاوره تخصصی انتخاب رنگ موی مداکالا

 1. انتخاب رنگ موی فعلی
 2. انتخاب رنگ موی مورد نظر
 3. انتخاب پایه رنگ موی مورد نظر
 4. انتخاب میزان سفیدی رنگ موی مورد نظر
 5. فرمولاسیون نهایی رنگ مورد نظر شما

رنگ موی فعلی شما به کدام مورد نزدیک تر است؟

رنگ موی مورد نظر خود را انتخاب کنید

پایه رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید

میزان سفیدی رنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید

فرمولاسیون محاسبه شده توسط مشاور

قهوه ای تیره Dark Brown انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای متوسط Medium Brown انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای روشن Light Brown انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره Dark Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند متوسط Medium Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند روشن Light Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند بسیار روشن Ultra Light Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند پلاتینه Platinum Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره طبیعی قوی Intense Natural Dark Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند طبیعی قوی Intense Natural Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند روشن طبیعی قوی Intense Natural Light Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره طبیعی گرم Warm Natural Dark Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند طبیعی گرم Warm Natural Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند روشن طبیعی گرم Warm Natural Light Blond انتخاب کردن این گزینه
مشکی پر کلاغی با جلوه آبی Crow Black with Blue effect انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای خاکستری تیره Dark Gray Brown انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای خاکستری Gray Brown انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای خاکستری روشن Light Gray Brown انتخاب کردن این گزینه
بلوند خاکستری تیره Dark Gray Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند خاکستری متوسط Medium Gray Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند خاکستری روشن Light Gray Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند خاکستری خیلی روشن Ultra Light Gray Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند بژ beige Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند بژ روشن Light beige Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند بژ پلاتینه Platinum beige Blond انتخاب کردن این گزینه
زیتونی روشن Light Matt انتخاب کردن این گزینه
بلوند زیتونی تیره Dark Matt Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند زیتونی Matt Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند زیتونی روشن Light Matt Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند زیتونی بسیار روشن Ultra Light Matt Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند زیتونی پلاتینه Platinum Matt Blond انتخاب کردن این گزینه
طلایی قهوه ای روشن Light Brown Golden انتخاب کردن این گزینه
بلوند طلایی تیره Dark Brown Golden انتخاب کردن این گزینه
بلوند طلایی Brown Golden انتخاب کردن این گزینه
بلوند طلایی روشن Light Brown Golden انتخاب کردن این گزینه
بلوند طلایی پلاتینه Platinum Brown Golden انتخاب کردن این گزینه
شاه بلوطی مسی روشن Light copper Chestnut انتخاب کردن این گزینه
بلوند مسی تیره Dark Copper Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند مسی Copper Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند مسی طلایی Golden Copper Blond انتخاب کردن این گزینه
نسکافه ای تیره Dark Nescafe انتخاب کردن این گزینه
نسکافه ای Nescafe انتخاب کردن این گزینه
نسکافه ای متوسط Medium Nescafe انتخاب کردن این گزینه
نسکافه ای روشن Light Nescafe انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای فندقی Brown Hazel انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای فندقی روشن Light Brown Hazel انتخاب کردن این گزینه
بلوند فندقی تیره Dark Hazel Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند فندقی Hazel Blond انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای تیره Dark Brown انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای شکلاتی تیره Dark Chocolate Brown انتخاب کردن این گزینه
قهوه ای شکلاتی Chocolate Brown انتخاب کردن این گزینه
بلوند شکلاتی Chocolate Blond انتخاب کردن این گزینه
شکلاتی روشن جاندویا Gianduia Light Chocolate انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره ماهاگونی Mahogany Dark Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند ماهاگونی Mahogany Blond انتخاب کردن این گزینه
شاه بلوطی ماهاگونی روشن قوی Intense Light Mahogany Chestnut انتخاب کردن این گزینه
بلوند طلایی ماهاگونی تیره Dark Mahogany Golden Blond انتخاب کردن این گزینه
شاه بلوطی قرمز براق Glossy Red Chestnut انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره قرمز براق Glossy Red Dark Blond انتخاب کردن این گزینه
قرمز بلوطی ماهاگونی روشن Light Mahogany Chestnut Red انتخاب کردن این گزینه
بلوند قرمز مسی Copper Red Blond انتخاب کردن این گزینه
شاه بلوطی قرمز روشن Light Red Chestnut انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره قرمز قوی Intense Red Dark Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند قرمز قوی Intense Red Blond انتخاب کردن این گزینه
خرمایی آتشین Fiery Dates انتخاب کردن این گزینه
آلبالوئی روشن براق آتشین Bright Shiny Fiery Cherry انتخاب کردن این گزینه
بلوند تیره بادمجانی قوی Dark Blond Intense Aubergine انتخاب کردن این گزینه
واریاسیون آبی Blue Variation انتخاب کردن این گزینه
واریاسیون سبز Green Variation انتخاب کردن این گزینه
واریاسیون قرمز Red Variation انتخاب کردن این گزینه
بلوند فوق پلاتینی طبیعی Natural Super Platinum Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند بسیار روشن خاکستری Gray Ultra Light Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند بسیار روشن طبیعی Natural Ultra Light Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند خاکستری یخی فوق العاده روشن Super Light Ice Gray Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند خاکستری فوق العاده روشن قوی Intense Super Light Gray Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند آیریس Irise blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند صورتی شنی خیلی روشن Ultra Light Pink Sand Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند شنی ماسه ای فوق العاده روشن Super Bright Sandy Blond انتخاب کردن این گزینه
بلوند صورتی خیلی روشن Ultra Light Pink Blond انتخاب کردن این گزینه
کوارتز صورتی Pink Quartz انتخاب کردن این گزینه
شروع مجدد Restart شروع یک آزمون جدید
توجه:
نوع اکسیدان
 • vol 00 یا 0 درصد یا نمره 0
نسبت رنگ به اکسیدان
 • 0 به 0
مدت زمان استفاده
 • 0 دقیقه
 • vol 00 یا 0 درصد یا نمره 0
نوع اکسیدان
( در مرحله دوم )
 • 0 به 0
نسبت رنگ به اکسیدان
( در مرحله دوم )
 • 0 دقیقه
مدت زمان استفاده
( در مرحله دوم )
محصولات پیشنهادی مداکالا به شما
کشور سازنده: ایتالیا
اکسیدان گرجس درصد Gorgeous oxidant Percent حجم: 150 میلی لیتر
اکسیدان گرجس درصد Gorgeous oxidant Percent حجم: 150 میلی لیتر
برس رنگ موی دالاس dalass Mini hair color brush سایز: مینی
کرم موی تثبیت کننده رنگ موی کلوران Chloran Hair Color Stabilizing Cream کشور سازنده: فرانسه
شامپو تثبیت کننده رنگ مو کریستال Crystal Hair Color Stabilizing Shampoo کشور سازنده: ایران
شامپو تثبیت کننده رنگ مو کریستال Crystal Hair Color Stabilizing Shampoo کشور سازنده: ایران
ماسک موی ترمیم کننده گرجس Gorgeous Hair Mask کشور سازنده: ایتالیا
امکان ارائه فرمولاسیون مطابق با انتخاب های شما وجود ندارد؛